Η συμμετοχή των πολιτών, στην πράξη!

Η διαδικτυακή υπηρεσία "καθημερινότητα", έχει σκοπό τη συλλογή των προβλημάτων καθημερινότητας, όπως ακριβώς καταχωρούνται από τους πολίτες και την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα παρακολουθεί την πορεία του κάθε θέματος και ενημερώνει τους πολίτες για την εξέλιξή του.

Προσθήκη νέου θέματος


Ο.Τ.Α. και άλλοι φορείς

χρήσιμες πληροφορίες

  • ******
  • -=-=-=-
  • ^^^^^^